top of page

Sürdürebilirlik

pexels-pixabay-355948.jpg

Sürdürebilirlik

İnovasyon

İNOVASYON

İnovasyon çalışmalarımızı 6 konu başlığı üzerinden değerlendiriyoruz. Bu süreci  yönetirken 6 temel değerimiz çalışmalarımızda bize yol gösterici olmaktadır. Temel değerler, inovasyon sürecinde yeni ürünler ve hizmetler yaratma hedefinin ötesinde bir anlam ifade ediyor. İnovasyonu örgütsel bir öncelik haline getirmek en önemli amacımızdır.

İNOVASYON.png

Yetenek

Yenilik, daha güçlü ve daha yetenekli organizasyon kurmakla ilgilidir. İnovasyon için kapasite oluşturmak akıllı, stratejik ve disiplinli bir yaklaşım gerektirir.

Kapsayıcılık

Yenilik, doğası gereği sosyal ve işbirlikçi bir süreçtir, yani herkesin oynayacağı bir rol vardır.

Olasılık

Olanaklar, insanın hayal gücünün değerli meyveleridir. İnovasyon, risk ve başarısızlık içermesine rağmen organizasyonlarımız için neyin mümkün olduğunun keşfedilmesini kapsar.

Fırsat

Tecrübe ve bilginin uygulanmasıyla insan zekâsı, inovasyon fırsatlarını eyleme dönüştürecek şekilde belirler ve şekillendirir.

Sürdürebilirlik

İnovasyon, bizim için sürdürülebilir bir gelecek yaratabilir ve kaynakların tutarlı ve iyi bir şekilde yatırımı yoluyla inovasyon çalışması sürdürülebilir hale getirilmelidir.

Sorumluluk

Yenilik, öğrenen organizasyonumuzun sağlığı ve refahı için tetikte olması gereken liderler için kritik bir unsurdur.

bottom of page