top of page

Globus'da Yaşam

ıcınde globus var bolum resmı.jpg

Seven'de Yaşam

Seven'de Yaşam Var

Seven Kültürü ve Önceliklerimiz

''Yaptığımız işte iyiyiz, çünkü mutlu çalışanlarımız var'' bilinci tüm insan kaynakları uygulamalarımıza temel oluşturuyor. Seven Ailesi olarak, toplumsal gelişimin ve ekonomik kalkınmanın yolunun , daha mutlu çalışanlar ve çalışma ortamlarından geçtiğine inanıyoruz. Tüm süreçlerimizde çalışan deneyimlerine odaklanıyor; eşitlik, çağdaşlık ve yaşam boyu gelişim değerleri ile çıktığımız bu yolda yenilikçi ve örnek alınan bir insan kaynakları perspektifi ile ilerliyoruz.

SEVEN’de Gelişim ve Kariyer Var

Çalışma arkadaşlarımızın iş kollarında ilerlemesi, bunun sonucunda daha fazla deneyim kazanması ve yeteneklerini geliştirmesi, daha fazla sorumluluk üstlenmesi adına iş yaşamları boyunca gelişimlerine destek vermek önceliğimizdir. Sunduğumuz farklı eğitim olanaklarıyla, global iş birliklerimiz ve dijital teknolojiler aracılığıyla çalışma arkadaşlarımızı kişisel ve mesleki gelişim hedeflerini yakalamaları hususunda güçlendiyoruz.

SMFM6911_edited.jpg
SMFM6995_edited.jpg

SEVEN'de Kültürel Zenginlik Var

Farklı bakış açılarının bir arada aynı çatı altında barınması şirketlerimiz için bir zenginlik kaynağıdır. Farklı perspektiflere sahip çalışanlarımız karşılıklı olarak birbirlerinin ufkunu açma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin gerçekleştirilmesi ise bu bireyler arasında bilinçli ve karşıdakini anlamaya yönelik bir diyalogun kurulmasına bağlıdır.

SEVEN olarak ekip çalışanlarımız arasında bu diyaloğun kurulabilmesini sağlayacak zemini tesis etmekteyiz.

SEVEN'de Takım Çalışması Var

SEVEN'de takım çalışması kişileri birbirlerini tamamlayacak şekilde bireysel güçleriyle harmanlar ve bunu yaparken insanları bir dostluk duygusu ve ortak bir vizyonla bir araya getirir.

Çünkü Ken Blanchard’ın da dediği gibi “Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz.

S1.jpg
SMFM7017_edited.jpg

SEVEN’de Eşitlik Var

Eşitlik kavramını en büyük önceliğimiz olarak görüyor, eşitlikçi uygulamaları merkeze alıyoruz. Hiçbir fark gözetmeksizin tüm çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun iş ortamları oluşturmak için çalışıyoruz. Kadın-erkek, ofis çalışanı-saha çalışanı, mevki, unvan, deneyim, yaş farketmeksizin; tüm çalışanlarımıza eşit olanaklar sağlıyoruz.

SEVEN'de Farkındalık Var

SEVEN olarak farkındalık konusuna özel önem göstermekteyiz. 

Farkındalık çalışanlarımızın ilişkilere, ortama, projeye odaklanmasını ve katılımını artırmaktadır. Göreviyle etkileşimi artan çalışanın performansı da artmakta, farkındalık ile gelen üretkenlik düzeyi azımsanamayacak bir ölçüde gerçekleşmektedir. Farkındalığı yüksek çalışanlarımız, sıkıcı ve tekdüze görevlerde bile bakış açılarını değiştirerek bir değer bulmaktadır.

Image by Kelly Sikkema
bottom of page